Främjandet Öresjö 2005-08-22  Banläggare: Lars Ekberg
Ö 3(5) Sören Knuts 51.49 (Arne Nåbo 38.24)  starttid: 17.40.09 
  Alla klasser VAC + Ö 17 (28) Mats Kristiansson 30.38
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 51  400  4.24-2 -10 11.0      400  4.24-2 -10 11.0       2.54 7.2 MK 
 2 52  800  8.26-3 -13 10.5     1,200 12.50-3 -12 10.7       5.29 6.9 MK 
 3 53  270  3.43-3 -15 13.8 0.40  1,470 16.33-3 -13 11.3       2.03 7.6 BK 
 4 54  250  2.50-5 -19 11.3 0.30  1,720 19.23-3 -14 11.3       1.30 6.0 BK 
 5 55  950 15.16-3 -20 16.1 4.30  2,670 34.39-3 -17 13.0       7.06 7.5 MK 
 6 56  380  5.46-4 -18 15.2 1.30  3,050 40.25-3 -17 13.3   +Mor1  2.46 7.3 RE 
 7 57  210  4.11-3 -14 19.9 0.50  3,260 44.36-3 -17 13.7       2.13 10.6 BK 
 8 58  350  4.26-2 -12 12.7     3,610 49.02-3 -17 13.6   +Mor1  2.55 8.3 MK 
Mål    420  2.47-3 -14  6.6     4,030 51.49-3 -17 12.9   -Mor1  2.00 4.8 MK 
4,030 51.49-3 -17 12.9 8.00 28.56 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SK -32-AN-30-Mor 2 AN -75-SK -83-PS3-12-Mor 3 SK -77-Mor-29-PS3 4 SK -36-PS3-9-Mor 5 Mor-39-SK 6 SK -13-Mor 7 SK -30-Mor 8 SK -8-Mor