Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 18(18) Bodil Alström 63.51 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 18.00.49 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720 11.31-16 16.0      720 11.31-16 16.0   -AD 1  4.55 6.8 LE 
 2 32  300  4.25-17 14.7     1,020 15.56-16 15.6   -AD 1  2.03 6.8 LE 
 3 37  260  3.02-17 11.7     1,280 18.58-17 14.8   -AD 1  1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  4.58-18  9.4     1,810 23.56-17 13.2   -AD 1  2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  3.37-17 22.6 0.30  1,970 27.33-17 14.0   +Fri1  1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  9.49-17 22.3 1.50  2,410 37.22-17 15.5   -AD 1  3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  8.43-15 21.3     2,820 46.05-17 16.3   -AD 1  3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  3.00-13 37.5     2,900 49.05-17 16.9   -AD 1  1.12 15.0 LE 
 9 41  120  5.48-19 48.3 1.30  3,020 54.53-18 18.2   -BW22  1.51 15.4 GN 
10 62  400  6.52-17 17.2     3,420 61.45-18 18.1   -AD 1  3.59 10.0 PAJ
Mål    230  2.06-16  9.1     3,650 63.51-18 17.5   -AD 1  1.12 5.2 PAJ
3,650 63.51-18 17.5 3.50 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LO -22-AD-2-BA2 2 AD -2-BA2 3 AD -10-BA2 4 AD -10-BA2 5 AD -17-BA2-10-Fri-51-KB-74-PAJ-18-IlB-26-BW2 6 AD -10-BA2-37-KK-5-BW2 7 AD -10-BA2 8 AD -3-BA2-64-BW-43-BW2 9 BW -22-BW2-10-AD-11-BA2-71- 10 -17-AD-7-BA2