Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 13(18) Sara Öberg 51.16 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 18.12.49 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  9.39-14 13.4 1.00   720  9.39-14 13.4   -KK 2  4.55 6.8 LE 
 2 32  300  3.36-13 12.0     1,020 13.15-14 13.0       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  2.22-12  9.1     1,280 15.37-14 12.2       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  4.36-17  8.7     1,810 20.13-14 11.2       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  2.42-14 16.9 0.30  1,970 22.55-13 11.6       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  8.34-15 19.5 2.50  2,410 31.29-14 13.1   -BW 1  3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  6.12-11 15.1     2,820 37.41-14 13.4       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  3.07-14 39.0 1.10  2,900 40.48-13 14.1       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  3.16-13 27.2     3,020 44.04-13 14.6       1.51 15.4 GN 
10 62  400  5.17-10 13.2     3,420 49.21-13 14.4       3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.55-13  8.3     3,650 51.16-13 14.0       1.12 5.2 PAJ
3,650 51.16-13 14.0 5.30 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 KK -4- -8-PAJ 2 PAJ-8-KK-54- 3 PAJ-68-KK-50- 4 KK -83- 5 KK -90- 6 BW -13- 7 BW -63- 8 9 BW -22-BW2-10-AD-11-BA2-71- 10 -17-AD-7-BA2