Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 11(18) Bo Westerberg 47.03 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 18.13.30 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720 14.09-17 19.7 8.50   720 14.09-17 19.7       4.55 6.8 LE 
 2 32  300  2.14-2  7.4     1,020 16.23-17 16.1       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  1.59-6  7.6 0.30  1,280 18.22-15 14.3       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  3.03-3  5.8     1,810 21.25-15 11.8       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  4.01-19 25.1 2.40  1,970 25.26-15 12.9       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  5.09-7  11.7 1.30  2,410 30.35-12 12.7   +1  3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  5.22-6  13.1 1.30  2,820 35.57-12 12.7       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  1.31-2  19.0     2,900 37.28-10 12.9       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  4.01-17 33.5 2.00  3,020 41.29-11 13.7       1.51 15.4 GN 
10 62  400  4.13-3  10.5     3,420 45.42-11 13.4       3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.21-4  5.9     3,650 47.03-11 12.9       1.12 5.2 PAJ
3,650 47.03-11 12.9 17.00 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 BW -13- 7 BW -63- 8 AD -3-BA2-64-BW -43-BW2 9 BW -22-BW2-10-AD-11-BA2-71- 10 BW -85-BW2