Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 17(18) Agneta Dahlberg 63.49 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 18.00.48 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720 11.30-15 16.0      720 11.30-15 16.0   +BA21  4.55 6.8 LE 
 2 32  300  4.25-17 14.7 0.20  1,020 15.55-15 15.6   +BA21  2.03 6.8 LE 
 3 37  260  2.54-16 11.2     1,280 18.49-16 14.7   +BA21  1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  4.58-18  9.4     1,810 23.47-16 13.1   +BA21  2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  3.30-16 21.9 0.20  1,970 27.17-16 13.8       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  9.56-18 22.6 2.00  2,410 37.13-16 15.4   +BA21  3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  8.43-15 21.3     2,820 45.56-16 16.3   +BA21  3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  3.07-14 39.0     2,900 49.03-16 16.9   +BA21  1.12 15.0 LE 
 9 41  120  5.40-18 47.2 1.20  3,020 54.43-17 18.1   -BW22  1.51 15.4 GN 
10 62  400  6.56-18 17.3     3,420 61.39-17 18.0   +BA21  3.59 10.0 PAJ
Mål    230  2.10-18  9.4     3,650 63.49-17 17.5   +BA21  1.12 5.2 PAJ
3,650 63.49-17 17.5 4.00 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LO -22-AD -2-BA2 2 AD -2-BA2 3 AD -10-BA2 4 AD -10-BA2 5 AD -17-BA2-10-Fri-51-KB-74-PAJ-18-IlB-26-BW2 6 AD -10-BA2-37-KK-5-BW2 7 AD -10-BA2 8 AD -3-BA2-64-BW-43-BW2 9 BW -22-BW2-10-AD -11-BA2-71- 10 -17-AD -7-BA2