Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 9(18) Inga-lill Back 44.19 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 18.09.49 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  8.37-10 12.0      720  8.37-10 12.0   -Fri3  4.55 6.8 LE 
 2 32  300  3.59-16 13.3 0.20  1,020 12.36-12 12.4       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  2.13-10  8.5     1,280 14.49-12 11.6   -BW21  1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  3.57-9  7.5     1,810 18.46-12 10.4       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  2.20-8  14.6 0.20  1,970 21.06-12 10.7       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  5.00-5  11.4     2,410 26.06-9  10.8       3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  5.06-3  12.4     2,820 31.12-8  11.1       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  3.09-16 39.4 1.20  2,900 34.21-9  11.8       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  2.11-6  18.2     3,020 36.32-9  12.1       1.51 15.4 GN 
10 62  400  5.42-14 14.3     3,420 42.14-9  12.3   +KK 1  3.59 10.0 PAJ
Mål    230  2.05-15  9.1     3,650 44.19-9  12.1   +KK 1  1.12 5.2 PAJ
3,650 44.19-9 12.1 2.00 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Fri-5-BW2-15-IlB-8-KB 2 Fri-44-KB-15-BW2-22-IlB 3 Fri-12-KB-44-BW2-14-IlB 4 Fri-26-KB-78-IlB-23-BW2-18-PAJ 5 AD -17-BA2-10-Fri-51-KB-74-PAJ-18-IlB-26-BW2 6 PAJ-21-KB-7-Fri-85-IlB 7 KB -66-IlB-46-Fri 8 Fri-6-KB-28-IlB-76-KK 9 KB -5-Fri-23-IlB-62-KK 10 KB -8-Fri-58-IlB-14-KK