Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 7(18) Fritiof Hedman 42.01 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 18.10.22 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  7.44-7  10.7      720  7.44-7  10.7   +BW23  4.55 6.8 LE 
 2 32  300  2.58-8  9.9     1,020 10.42-6  10.5       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  2.24-13  9.2     1,280 13.06-8  10.2   +KB 1  1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  3.23-5  6.4     1,810 16.29-5  9.1       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  1.41-3  10.5     1,970 18.10-5  9.2   -BA21  1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  5.58-10 13.6 1.30  2,410 24.08-7  10.0   -KB 1  3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  7.17-14 17.8 2.30  2,820 31.25-9  11.1       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  1.49-8  22.7 0.20  2,900 33.14-8  11.5   +KB 1  1.12 15.0 LE 
 9 41  120  2.22-9  19.7     3,020 35.36-7  11.8   -KB 1  1.51 15.4 GN 
10 62  400  5.07-7  12.8     3,420 40.43-7  11.9   -KB 1  3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.18-3  5.7     3,650 42.01-7  11.5   +KB 1  1.12 5.2 PAJ
3,650 42.01-7 11.5 4.20 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Fri-5-BW2-15-IlB-8-KB 2 Fri-44-KB-15-BW2-22-IlB 3 Fri-12-KB-44-BW2-14-IlB 4 Fri-26-KB-78-IlB-23-BW2-18-PAJ 5 AD -17-BA2-10-Fri-51-KB-74-PAJ-18-IlB-26-BW2 6 PAJ-21-KB-7-Fri-85-IlB 7 KB -66-IlB-46-Fri 8 Fri-6-KB-28-IlB-76-KK 9 KB -5-Fri-23-IlB-62-KK 10 KB -8-Fri-58-IlB-14-KK