Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 4(18) Katarina Karlsson 41.01 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 18.13.10 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  9.14-13 12.8 2.10   720  9.14-13 12.8   +2  4.55 6.8 LE 
 2 32  300  2.46-5  9.2     1,020 12.00-10 11.8   -PAJ1  2.03 6.8 LE 
 3 37  260  2.26-14  9.4 0.20  1,280 14.26-11 11.3       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  4.03-10  7.6     1,810 18.29-9  10.2       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  2.35-12 16.1 1.10  1,970 21.04-11 10.7       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  4.34-3  10.4 1.00  2,410 25.38-8  10.6   +BW21  3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  5.07-4  12.5 1.10  2,820 30.45-7  10.9       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  1.31-2  19.0     2,900 32.16-6  11.1       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  1.57-2  16.3     3,020 34.13-6  11.3       1.51 15.4 GN 
10 62  400  4.54-5  12.3 0.40  3,420 39.07-3  11.4   -IlB1  3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.54-12  8.3     3,650 41.01-4  11.2   -IlB1  1.12 5.2 PAJ
3,650 41.01-4 11.2 6.30 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 KK -4--8-PAJ 2 PAJ-8-KK -54- 3 PAJ-68-KK -50- 4 KK -83- 5 KK -90- 6 AD -10-BA2-37-KK -5-BW2 7 KK -43-BW2 8 Fri-6-KB-28-IlB-76-KK 9 KB -5-Fri-23-IlB-62-KK 10 KB -8-Fri-58-IlB-14-KK