Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 14(18) Birgitta Wiklund 51.54 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 18.10.29 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  7.42-6  10.7      720  7.42-6  10.7   -Fri3  4.55 6.8 LE 
 2 32  300  3.52-14 12.9 0.30  1,020 11.34-9  11.3   -KB 1  2.03 6.8 LE 
 3 37  260  2.21-11  9.0     1,280 13.55-9  10.9   +IlB1  1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  4.34-14  8.6     1,810 18.29-9  10.2       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  2.23-10 14.9 0.40  1,970 20.52-9  10.6       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  7.32-14 17.1 3.00  2,410 28.24-11 11.8   -KK 1  3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  5.45-9  14.0     2,820 34.09-10 12.1       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  7.03-19 88.1 5.30  2,900 41.12-14 14.2       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  3.40-14 30.6 1.10  3,020 44.52-14 14.9   +AD 2  1.51 15.4 GN 
10 62  400  5.16-9  13.2     3,420 50.08-14 14.7       3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.46-11  7.7     3,650 51.54-14 14.2       1.12 5.2 PAJ
3,650 51.54-14 14.2 10.50 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Fri-5-BW2-15-IlB-8-KB 2 Fri-44-KB-15-BW2-22-IlB 3 Fri-12-KB-44-BW2-14-IlB 4 Fri-26-KB-78-IlB-23-BW2-18-PAJ 5 AD -17-BA2-10-Fri-51-KB-74-PAJ-18-IlB-26-BW2 6 AD -10-BA2-37-KK-5-BW2 7 KK -43-BW2 8 AD -3-BA2-64-BW-43-BW2 9 BW -22-BW2-10-AD-11-BA2-71- 10 BW -85-BW2