Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 6(18) Göran Nord 41.34 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 17.29.48 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  7.01-4  9.7      720  7.01-4  9.7       4.55 6.8 LE 
 2 32  300  2.40-4  8.9     1,020  9.41-3  9.5       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  1.48-3  6.9     1,280 11.29-3  9.0       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  3.21-4  6.3     1,810 14.50-3  8.2       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  1.35-2  9.9     1,970 16.25-3  8.3       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  5.13-8  11.9 1.10  2,410 21.38-3  9.0       3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  5.23-7  13.1 1.00  2,820 27.01-3  9.6       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  1.39-5  20.6 0.10  2,900 28.40-3  9.9       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  1.51-1  15.4     3,020 30.31-3  10.1       1.51 15.4 GN 
10 62  400  9.28-19 23.7 4.50  3,420 39.59-6  11.7       3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.35-9  6.9     3,650 41.34-5  11.4       1.12 5.2 PAJ
3,650 41.34-6 11.4 7.10 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10