Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 2(18) Lars Ekberg 30.43 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 17.55.55 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  4.55-1  6.8      720  4.55-1  6.8       4.55 6.8 LE 
 2 32  300  2.03-1  6.8     1,020  6.58-1  6.8       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  1.30-2  5.8     1,280  8.28-1  6.6       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  2.50-2  5.3     1,810 11.18-1  6.2       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  1.48-5  11.3 0.20  1,970 13.06-1  6.6       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  3.30-2  8.0     2,410 16.36-1  6.9       3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  3.49-2  9.3     2,820 20.25-2  7.2       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  1.12-1  15.0     2,900 21.37-1  7.5       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  2.16-8  18.9 0.20  3,020 23.53-1  7.9       1.51 15.4 GN 
10 62  400  5.35-13 14.0 1.30  3,420 29.28-2  8.6       3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.15-2  5.4     3,650 30.43-2  8.4       1.12 5.2 PAJ
3,650 30.43-2 8.4 2.10 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 NH -58-LE 2 LE -16-NH 3 SK2-32-LE 4 GJ -80-LE -47-SK2 5 GJ -47-LE 6 7 8 9 10