Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 16(18) Nikkilina Heikkile 60.29 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 17.44.30 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720 15.22-18 21.3 7.20   720 15.22-18 21.3       4.55 6.8 LE 
 2 32  300  3.17-11 10.9     1,020 18.39-18 18.3       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  3.39-18 14.0 1.20  1,280 22.18-18 17.4       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  4.35-15  8.6     1,810 26.53-18 14.9       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  2.41-13 16.8 0.20  1,970 29.34-18 15.0       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  8.50-16 20.1 2.50  2,410 38.24-18 15.9       3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  8.48-17 21.5 2.10  2,820 47.12-18 16.7       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  2.07-10 26.5     2,900 49.19-18 17.0       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  3.49-16 31.8 0.30  3,020 53.08-16 17.6       1.51 15.4 GN 
10 62  400  5.12-8  13.0     3,420 58.20-16 17.1       3.59 10.0 PAJ
Mål    230  2.09-17  9.3     3,650 60.29-16 16.6       1.12 5.2 PAJ
3,650 60.29-16 16.6 14.30 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 NH -58-LE 2 LE -16-NH 3 4 5 6 NH -27-HJ2 7 NH -32-HJ2 8 NH -17-HJ2 9 SK2-9-HJ2-89-NH 10