Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 10(18) Hanna Josefsson 45.11 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 17.56.31 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  7.21-5  10.2      720  7.21-5  10.2       4.55 6.8 LE 
 2 32  300  3.01-9  10.1     1,020 10.22-5  10.2       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  2.07-9  8.1     1,280 12.29-5  9.8       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  4.18-13  8.1     1,810 16.47-7  9.3       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  3.14-15 20.2 1.40  1,970 20.01-8  10.2       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  6.49-12 15.5 3.00  2,410 26.50-10 11.1       3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  8.53-18 21.7 4.50  2,820 35.43-11 12.7       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  1.52-9  23.3 0.30  2,900 37.35-11 13.0       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  2.03-4  17.1     3,020 39.38-10 13.1   -SK21  1.51 15.4 GN 
10 62  400  4.01-2  10.0     3,420 43.39-10 12.8   +SK21  3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.32-7  6.7     3,650 45.11-10 12.4   -SK21  1.12 5.2 PAJ
3,650 45.11-10 12.4 10.00 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 NH -27-HJ2 7 NH -32-HJ2 8 NH -17-HJ2 9 SK2-9-HJ2-89-NH 10 HJ2-3-SK2