Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 15(18) Sofia Klasson 53.14 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 17.48.26 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  8.50-12 12.3      720  8.50-12 12.3       4.55 6.8 LE 
 2 32  300  3.58-15 13.2 0.20  1,020 12.48-13 12.5       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  2.37-15 10.1     1,280 15.25-13 12.0       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  4.09-11  7.8     1,810 19.34-13 10.8       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  3.54-18 24.4 1.00  1,970 23.28-14 11.9       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  7.26-13 16.9     2,410 30.54-13 12.8       3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  9.40-19 23.6 1.30  2,820 40.34-15 14.4       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  3.17-17 41.0 0.40  2,900 43.51-15 15.1       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  3.43-15 31.0     3,020 47.34-15 15.8   +HJ21  1.51 15.4 GN 
10 62  400  4.13-3  10.5     3,420 51.47-15 15.1   -HJ21  3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.27-5  6.3     3,650 53.14-15 14.6   +HJ21  1.12 5.2 PAJ
3,650 53.14-15 14.6 3.30 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 SK2-32-LE 4 GJ -80-LE-47-SK2 5 6 7 8 9 SK2-9-HJ2-89-NH 10 HJ2-3-SK2