Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M Utg(18) Gunnar Johansson (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 18.01.18 Utg:31,32.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720              720               4.55 6.8 LE 
 2 32  300             1,020               2.03 6.8 LE 
 3 37  260             1,280               1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  4.35-15  8.6     1,810               2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  2.21-9  14.7     1,970               1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  6.15-11 14.2 0.20  2,410               3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  5.57-10 14.5     2,820               3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  1.39-5  20.6     2,900               1.12 15.0 LE 
 9 41  120  2.51-11 23.8     3,020               1.51 15.4 GN 
10 62  400  6.07-16 15.3     3,420               3.59 10.0 PAJ
Mål    230  2.40-19 11.6     3,650               1.12 5.2 PAJ
3,650 32.25-19 8.9 0.20 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 GJ -80-LE-47-SK2 5 GJ -47-LE 6 7 8 9 10