Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 1(18) Per Arne Johansson 29.17 (tvåa Lars Ekberg 30.43)  starttid: 18.17.26 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  5.10-2  7.2      720  5.10-2  7.2   -KK 2  4.55 6.8 LE 
 2 32  300  2.26-3  8.1 0.20  1,020  7.36-2  7.5   +KK 1  2.03 6.8 LE 
 3 37  260  1.26-1  5.5     1,280  9.02-2  7.1       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  2.48-1  5.3     1,810 11.50-2  6.5       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  1.21-1  8.4     1,970 13.11-2  6.7       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  3.25-1  7.8     2,410 16.36-1  6.9       3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  3.43-1  9.1     2,820 20.19-1  7.2       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  1.46-7  22.1 0.30  2,900 22.05-2  7.6       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  2.01-3  16.8     3,020 24.06-2  8.0       1.51 15.4 GN 
10 62  400  3.59-1  10.0     3,420 28.05-1  8.2   -LO 2  3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.12-1  5.2     3,650 29.17-1  8.0       1.12 5.2 PAJ
3,650 29.17-1 8.0 0.50 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 KK -4--8-PAJ 2 PAJ-8-KK-54- 3 PAJ-68-KK-50- 4 Fri-26-KB-78-IlB-23-BW2-18-PAJ 5 AD -17-BA2-10-Fri-51-KB-74-PAJ-18-IlB-26-BW2 6 PAJ-21-KB-7-Fri-85-IlB 7 8 9 LO -33-MN2-84-PAJ 10 LO -10-MN2-1-PAJ