Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 12(18) Margareta Netz 49.23 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 17.57.38 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  8.43-11 12.1      720  8.43-11 12.1       4.55 6.8 LE 
 2 32  300  3.34-12 11.9     1,020 12.17-11 12.0       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  2.01-7  7.8     1,280 14.18-10 11.2       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  4.16-12  8.1     1,810 18.34-11 10.3       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  2.29-11 15.5     1,970 21.03-10 10.7       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440 10.45-19 24.4 4.30  2,410 31.48-15 13.2       3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  5.13-5  12.7     2,820 37.01-13 13.1   -LO 1  3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  2.35-12 32.3 0.20  2,900 39.36-12 13.7       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  2.54-12 24.2     3,020 42.30-12 14.1       1.51 15.4 GN 
10 62  400  5.22-11 13.4     3,420 47.52-12 14.0   -LO 2  3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.31-6  6.6     3,650 49.23-12 13.5   -LO 1  1.12 5.2 PAJ
3,650 49.23-12 13.5 4.50 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 LO -6-MN2 8 LO -24-MN2 9 LO -33-MN2-84-PAJ 10 LO -10-MN2-1-PAJ