Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 8(18) Leif Olofsson 43.05 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 18.03.55 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  8.01-8  11.1 1.00   720  8.01-8  11.1       4.55 6.8 LE 
 2 32  300  2.56-7  9.8     1,020 10.57-7  10.7       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  1.57-5  7.5     1,280 12.54-6  10.1       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  3.38-7  6.9     1,810 16.32-6  9.1       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  1.45-4  10.9     1,970 18.17-6  9.3       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  5.25-9  12.3     2,410 23.42-5  9.8       3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  6.56-13 16.9 1.00  2,820 30.38-6  10.9   +MN21  3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  2.17-11 28.5 0.20  2,900 32.55-7  11.4       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  2.45-10 22.9     3,020 35.40-8  11.8       1.51 15.4 GN 
10 62  400  5.45-15 14.4     3,420 41.25-8  12.1   +MN22  3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.40-10  7.2     3,650 43.05-8  11.8   +MN21  1.12 5.2 PAJ
3,650 43.05-8 11.8 2.20 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LO -22-AD-2-BA2 2 3 4 5 6 7 LO -6-MN2 8 LO -24-MN2 9 LO -33-MN2-84-PAJ 10 LO -10-MN2-1-PAJ