Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 3(18) Kristin Back 40.47 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 18.11.44 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  6.50-3  9.5      720  6.50-3  9.5   -Fri3  4.55 6.8 LE 
 2 32  300  3.14-10 10.8 0.30  1,020 10.04-4  9.9   +BW21  2.03 6.8 LE 
 3 37  260  1.52-4  7.2     1,280 11.56-4  9.3   -Fri1  1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  3.37-6  6.8     1,810 15.33-4  8.6       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  2.06-7  13.1 0.30  1,970 17.39-4  9.0       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  5.00-5  11.4     2,410 22.39-4  9.4   +Fri1  3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  5.32-8  13.5 1.10  2,820 28.11-4  10.0       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  3.47-18 47.3 2.20  2,900 31.58-4  11.0   -Fri1  1.12 15.0 LE 
 9 41  120  2.11-6  18.2     3,020 34.09-5  11.3   +Fri1  1.51 15.4 GN 
10 62  400  5.04-6  12.7 0.20  3,420 39.13-4  11.5   +Fri1  3.59 10.0 PAJ
Mål    230  1.34-8  6.8     3,650 40.47-3  11.2   -Fri1  1.12 5.2 PAJ
3,650 40.47-3 11.2 4.50 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Fri-5-BW2-15-IlB-8-KB 2 Fri-44-KB -15-BW2-22-IlB 3 Fri-12-KB -44-BW2-14-IlB 4 Fri-26-KB -78-IlB-23-BW2-18-PAJ 5 AD -17-BA2-10-Fri-51-KB -74-PAJ-18-IlB-26-BW2 6 PAJ-21-KB -7-Fri-85-IlB 7 KB -66-IlB-46-Fri 8 Fri-6-KB -28-IlB-76-KK 9 KB -5-Fri-23-IlB-62-KK 10 KB -8-Fri-58-IlB-14-KK