Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC 11(12) Ingemar Olsson 90.23 (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 16.48.10 
  Alla klasser VAC + Ö 20 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675 13.13-9 -17 19.6      675 13.13-9 -17 19.6       4.38 6.9 JH 
 2 32  265 11.48-12 -21 44.5 4.00   940 25.01-11 -20 26.6   +LW 1  2.12 8.3 JH 
 3 33  490  6.53-11 -21 14.0     1,430 31.54-11 -21 22.3       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  7.28-10 -19 26.7     1,710 39.22-11 -20 23.0   +AP 3  2.07 7.6 PE 
 5 55  345  7.10-12 -21 20.8     2,055 46.32-11 -20 22.6       2.30 7.2 PE 
 6 46  200  3.33-11 -20 17.7     2,255 50.05-11 -20 22.2   +LH91  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  4.11-10 -19 21.5     2,450 54.16-11 -20 22.1       1.40 8.5 NL 
 8 58  665 19.37-11 -20 29.5 1.10  3,115 73.53-11 -20 23.7   -HK 1  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  7.17-11 -19 21.7     3,450 81.10-11 -20 23.5   -AL 1  3.23 10.1 TS9
10 60  260  5.49-12 -21 22.4     3,710 86.59-11 -20 23.4   -AF 1  2.31 9.7 JH 
Mål    240  3.24-13 -23 14.2     3,950 90.23-11 -20 22.9   -BS 1  1.26 6.0 PE 
3,950 90.23-11 -20 22.9 5.10 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 IO2-9-LW 3 LW -7-IE-56-IO2 4 IO2-12-AP-7-IE-6-TG 5 IO2-25-TS8-46-LH9 6 TS8-58-IO2-4-LH9-17-AP 7 8 HK -6-IO2 9 AL -5-IO2 10 AF -11-IO2