Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC 10(12) Lena Waern 62.50 (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 16.58.40 
  Alla klasser VAC + Ö 19 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  9.42-6 -13 14.4      675  9.42-6 -13 14.4       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  4.58-10 -17 18.7 0.50   940 14.40-8 -14 15.6   -IO21  2.12 8.3 JH 
 3 33  490  5.41-10 -20 11.6     1,430 20.21-8 -14 14.2   +IE 1  3.30 7.1 PE 
 4 34  280  7.08-9 -18 25.5 3.10  1,710 27.29-8 -14 16.1       2.07 7.6 PE 
 5 55  345  4.53-10 -19 14.2     2,055 32.22-9 -16 15.8   +AP 1  2.30 7.2 PE 
 6 46  200  2.48-10 -17 14.0     2,255 35.10-9 -17 15.6   -TG 2  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  4.15-11 -20 21.8 1.10  2,450 39.25-9 -17 16.1       1.40 8.5 NL 
 8 58  665  9.51-6 -15 14.8     3,115 49.16-9 -17 15.8   -TS81  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  4.53-8 -15 14.6     3,450 54.09-9 -17 15.7       3.23 10.1 TS9
10 60  260  5.40-11 -19 21.8 1.00  3,710 59.49-10 -19 16.1       2.31 9.7 JH 
Mål    240  3.01-11 -20 12.6     3,950 62.50-10 -19 15.9   -AP 3  1.26 6.0 PE 
3,950 62.50-10 -19 15.9 6.10 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 IO2-9-LW 3 LW -7-IE-56-IO2 4 5 LW -14-AP-29-IE-2-TG 6 TG -8-LW -14-IE 7 8 TG -13-IE-0-LH9-39-TS8-10-LW 9 IE -2-TG-20-LW 10 LW -38-AP-26-NL-15-TS9-54-SK-18-Lof