Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
Ö 3(10) Per Eriksson 38.48 (Jörgen Hallén 32.42)  starttid: 17.47.42 
  Alla klasser VAC + Ö 5 (22) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  5.38-3 -4  8.3 0.50   675  5.38-3 -4  8.3       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  2.35-4 -5  9.7 0.20   940  8.13-3 -4  8.7       2.12 8.3 JH 
 3 33  490  3.30-1 -1  7.1     1,430 11.43-3 -3  8.2       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  2.07-1 -1  7.6     1,710 13.50-2 -2  8.1       2.07 7.6 PE 
 5 55  345  2.30-1 -1  7.2     2,055 16.20-2 -2  7.9       2.30 7.2 PE 
 6 46  200  1.29-1 -1  7.4     2,255 17.49-2 -2  7.9       1.29 7.4 JH 
 7 57  195  5.05-10 -21 26.1 3.20  2,450 22.54-2 -4  9.3       1.40 8.5 NL 
 8 58  665  7.31-7 -10 11.3 2.10  3,115 30.25-3 -5  9.8       5.15 7.9 JH 
 9 59  335  3.43-3 -6  11.1     3,450 34.08-3 -5  9.9       3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.14-4 -7  12.4 0.40  3,710 37.22-3 -5  10.1       2.31 9.7 JH 
Mål    240  1.26-1 -1  6.0     3,950 38.48-3 -5  9.8   +HP 1  1.26 6.0 PE 
3,950 38.48-3 -5 9.8 7.20 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HP -17-PE -26-EJ