Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
Ö 6(10) Hans Persson 51.20 (Jörgen Hallén 32.42)  starttid: 17.35.16 
  Alla klasser VAC + Ö 11 (22) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  8.20-6 -10 12.3 1.40   675  8.20-6 -10 12.3       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  3.09-6 -9  11.9      940 11.29-5 -8  12.2       2.12 8.3 JH 
 3 33  490  4.22-6 -12  8.9     1,430 15.51-6 -9  11.1       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  5.00-9 -16 17.9 2.00  1,710 20.51-6 -10 12.2       2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.24-5 -9  9.9     2,055 24.15-6 -10 11.8       2.30 7.2 PE 
 6 46  200  3.12-9 -19 16.0 1.00  2,255 27.27-6 -10 12.2       1.29 7.4 JH 
 7 57  195  2.29-5 -10 12.7     2,450 29.56-6 -10 12.2       1.40 8.5 NL 
 8 58  665  7.13-5 -7  10.9     3,115 37.09-6 -9  11.9       5.15 7.9 JH 
 9 59  335  6.39-8 -18 19.9 1.50  3,450 43.48-6 -10 12.7       3.23 10.1 TS9
10 60  260  5.43-9 -20 22.0 2.10  3,710 49.31-6 -11 13.3       2.31 9.7 JH 
Mål    240  1.49-3 -3  7.6     3,950 51.20-6 -11 13.0   -PE 1  1.26 6.0 PE 
3,950 51.20-6 -11 13.0 8.40 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AL -46-HP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HP -17-PE-26-EJ