Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC Utg(12) Evert Jenhall (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 16.53.16 Utg:57,58.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675 23.07-12 -22 34.2 15.40   675 23.07-12 -22 34.2   -AP 2  4.38 6.9 JH 
 2 32  265  3.14-5 -11 12.2      940 26.21-12 -22 28.0   -AP 2  2.12 8.3 JH 
 3 33  490 10.10-12 -22 20.7 4.30  1,430 36.31-12 -22 25.5   -MJ31  3.30 7.1 PE 
 4 34  280 21.07-12 -21 75.4 17.40  1,710 57.38-12 -21 33.7       2.07 7.6 PE 
 5 55  345  6.48-11 -20 19.7 2.50  2,055 64.26-12 -21 31.4       2.30 7.2 PE 
 6 46  200  2.24-9 -15 12.0     2,255 66.50-12 -21 29.6       1.29 7.4 JH 
 7 57  195           -3.20  2,450                 1.40 8.5 NL 
 8 58  665           -9.30  3,115                 5.15 7.9 JH 
 9 59  335 20.17-12 -21 60.5 14.50  3,450                 3.23 10.1 TS9
10 60  260  5.07-10 -18 19.7 1.00  3,710                 2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.49-10 -19 11.7     3,950                 1.26 6.0 PE 
3,950 95.03-13 24.1 45.20 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -3-EJ -4-TG-52-MJ3 2 AP -6-EJ -5-TG 3 LH9-19-MJ3-2-EJ 4 5 6 7 8 9 10 HP -17-PE-26-EJ