Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
Ö Utg(10) Margareta Johansson (Jörgen Hallén 32.42)  starttid: 17.05.34 Utg:34,55.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (22) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675 11.45-8 -16 17.4      675 11.45-8 -16 17.4       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  7.00-9 -20 26.4 1.30   940 18.45-7 -16 19.9       2.12 8.3 JH 
 3 33  490  5.26-10 -19 11.1     1,430 24.11-7 -16 16.9   +EJ 1  3.30 7.1 PE 
 4 34  280           -6.40  1,710                 2.07 7.6 PE 
 5 55  345           -7.40  2,055                 2.30 7.2 PE 
 6 46  200           -4.10  2,255                 1.29 7.4 JH 
 7 57  195  2.47-8 -14 14.3     2,450                 1.40 8.5 NL 
 8 58  665          -14.40  3,115                 5.15 7.9 JH 
 9 59  335 29.27-10 -22 87.9 20.50  3,450                 3.23 10.1 TS9
10 60  260  7.12-10 -22 27.7 0.50  3,710                 2.31 9.7 JH 
Mål    240  3.20-10 -21 13.9     3,950                 1.26 6.0 PE 
3,950 66.57-10 16.9 -6.20 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -3-EJ-4-TG-52-MJ3 2 3 LH9-19-MJ3-2-EJ 4 5 6 7 8 9 JH -2-Bir-43-MJ3 10 MJ3-34-HK