Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
Ö 5(10) Hans Kööler 42.52 (Jörgen Hallén 32.42)  starttid: 17.28.58 
  Alla klasser VAC + Ö 7 (22) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  8.19-5 -9  12.3 2.50   675  8.19-5 -9  12.3   +JH 1  4.38 6.9 JH 
 2 32  265  2.20-2 -2  8.8      940 10.39-4 -7  11.3   -JH 2  2.12 8.3 JH 
 3 33  490  4.10-5 -10  8.5     1,430 14.49-4 -7  10.4   +BS 1  3.30 7.1 PE 
 4 34  280  3.02-4 -6  10.8 0.30  1,710 17.51-4 -7  10.4       2.07 7.6 PE 
 5 55  345  2.56-3 -3  8.5     2,055 20.47-4 -7  10.1       2.30 7.2 PE 
 6 46  200  3.03-8 -18 15.2 1.20  2,255 23.50-5 -8  10.6   -BS 1  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  1.53-2 -3  9.7     2,450 25.43-5 -7  10.5       1.40 8.5 NL 
 8 58  665  7.16-6 -8  10.9 1.10  3,115 32.59-5 -7  10.6   +IO21  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  4.01-6 -11 12.0     3,450 37.00-5 -7  10.7       3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.47-8 -17 14.6 0.50  3,710 40.47-5 -7  11.0       2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.05-5 -8  8.7     3,950 42.52-5 -7  10.9       1.26 6.0 PE 
3,950 42.52-5 -7 10.9 6.40 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BS -6-JH -0-HK 2 JH -8-HK -4-BS 3 JH -41-HK -3-BS 4 JH -49-HK -18-BS 5 HK -34-BS 6 BS -14-HK 7 HK -23-BS 8 HK -6-IO2 9 10 MJ3-34-HK