Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC 5(12) Börje Sundberg 51.05 (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 17.27.23 
  Alla klasser VAC + Ö 10 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  9.48-7 -14 14.5 3.50   675  9.48-7 -14 14.5   +JH 2  4.38 6.9 JH 
 2 32  265  2.30-1 -3  9.4      940 12.18-5 -11 13.1   -JH 2  2.12 8.3 JH 
 3 33  490  4.09-5 -9  8.5     1,430 16.27-5 -11 11.5   -HK 1  3.30 7.1 PE 
 4 34  280  3.17-4 -8  11.7 0.30  1,710 19.44-4 -9  11.5       2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.12-1 -5  9.3     2,055 22.56-4 -9  11.2       2.30 7.2 PE 
 6 46  200  2.15-7 -13 11.3 0.20  2,255 25.11-4 -9  11.2   +HK 1  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  2.30-6 -11 12.8 0.20  2,450 27.41-4 -9  11.3       1.40 8.5 NL 
 8 58  665 14.01-10 -19 21.1 7.20  3,115 41.42-5 -11 13.4   +BK61  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  4.03-6 -12 12.1     3,450 45.45-5 -11 13.3   -BK61  3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.03-3 -5  11.7     3,710 48.48-5 -10 13.2   +BK61  2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.17-5 -11  9.5     3,950 51.05-5 -10 12.9   +IO21  1.26 6.0 PE 
3,950 51.05-5 -10 12.9 12.20 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BS -6-JH-0-HK 2 JH -8-HK-4-BS 3 JH -41-HK-3-BS 4 JH -49-HK-18-BS 5 HK -34-BS 6 BS -14-HK 7 HK -23-BS 8 BS -10-BK6 9 BK6-2-BS 10 BS -15-BK6