Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
Ö 4(10) Nisse Larsson 39.32 (Jörgen Hallén 32.42)  starttid: 17.22.09 
  Alla klasser VAC + Ö 6 (22) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  6.10-4 -8  9.1 1.20   675  6.10-4 -8  9.1       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  5.45-8 -18 21.7 3.30   940 11.55-6 -9  12.7   -TS91  2.12 8.3 JH 
 3 33  490  3.35-2 -2  7.3     1,430 15.30-5 -8  10.8       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  3.20-5 -9  11.9 1.10  1,710 18.50-5 -8  11.0   -TS91  2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.01-4 -4  8.7 0.30  2,055 21.51-5 -8  10.6   +TS91  2.30 7.2 PE 
 6 46  200  1.37-3 -3  8.1 0.10  2,255 23.28-4 -7  10.4   +TS91  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  1.40-1 -1  8.5     2,450 25.08-4 -6  10.3   +TS91  1.40 8.5 NL 
 8 58  665  5.51-2 -2  8.8 0.30  3,115 30.59-4 -6  9.9   +SK 1  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  3.31-1 -2  10.5     3,450 34.30-4 -6  10.0       3.23 10.1 TS9
10 60  260  2.54-2 -3  11.2 0.20  3,710 37.24-4 -6  10.1   +TS91  2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.08-6 -9  8.9     3,950 39.32-4 -6  10.0   -AP 3  1.26 6.0 PE 
3,950 39.32-4 -6 10.0 7.30 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BK6-48-NL 2 TS9-1-NL 3 NL -24-TS9 4 TS9-12-NL 5 NL -12-TS9 6 NL -14-TS9 7 NL -15-TS9 8 NL -4-SK-20-TS9-2-Lof-9-Bir 9 NL -16-TS9-13-SK-6-Lof 10 LW -38-AP-26-NL -15-TS9-54-SK-18-Lof