Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC 6(12) Loffen Johansson 54.19 (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 17.09.29 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675 13.58-10 -18 20.7 7.40   675 13.58-10 -18 20.7   -Bir1  4.38 6.9 JH 
 2 32  265  4.37-9 -15 17.4 1.40   940 18.35-9 -15 19.8   +Bir1  2.12 8.3 JH 
 3 33  490  4.52-9 -17  9.9     1,430 23.27-9 -15 16.4   -Bir1  3.30 7.1 PE 
 4 34  280  4.30-7 -15 16.1 1.40  1,710 27.57-9 -15 16.3       2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.22-4 -8  9.8     2,055 31.19-8 -14 15.2   -Bir1  2.30 7.2 PE 
 6 46  200  1.57-5 -9  9.8     2,255 33.16-8 -14 14.8   -Bir1  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  3.07-7 -16 16.0 0.50  2,450 36.23-8 -14 14.9   -Bir2  1.40 8.5 NL 
 8 58  665  7.42-4 -11 11.6 0.40  3,115 44.05-6 -13 14.2   -TS92  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  3.40-2 -4  10.9     3,450 47.45-6 -12 13.8   -TS92  3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.46-9 -15 14.5 0.20  3,710 51.31-6 -12 13.9       2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.48-9 -18 11.7     3,950 54.19-6 -13 13.8       1.26 6.0 PE 
3,950 54.19-6 -13 13.8 12.50 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LH9-22-Bir-5-Lof 2 Lof-1-Bir 3 Bir-0-Lof-50-SK 4 SK -14-Bir-21-Lof 5 SK -24-Bir-13-Lof 6 SK -37-Bir-3-Lof 7 Bir-5-Lof-4-SK 8 NL -4-SK-20-TS9-2-Lof-9-Bir 9 NL -16-TS9-13-SK-6-Lof 10 LW -38-AP-26-NL-15-TS9-54-SK-18-Lof