Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC 3(12) Sören Knuts 43.12 (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 17.19.38 
  Alla klasser VAC + Ö 8 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  6.01-3 -6  8.9      675  6.01-3 -6  8.9       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  4.17-8 -14 16.2 1.30   940 10.18-3 -6  11.0       2.12 8.3 JH 
 3 33  490  3.50-2 -5  7.8     1,430 14.08-3 -6  9.9       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  3.05-3 -7  11.0 0.20  1,710 17.13-3 -6  10.1   +Bir1  2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.20-3 -7  9.7     2,055 20.33-3 -6  10.0       2.30 7.2 PE 
 6 46  200  1.54-3 -7  9.5     2,255 22.27-3 -6  10.0       1.29 7.4 JH 
 7 57  195  3.51-9 -18 19.7 1.40  2,450 26.18-3 -8  10.7   -Bir2  1.40 8.5 NL 
 8 58  665  7.16-3 -8  10.9 0.30  3,115 33.34-3 -8  10.8   -NL 1  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  3.56-4 -9  11.7     3,450 37.30-3 -8  10.9   -TS92  3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.34-7 -13 13.7 0.20  3,710 41.04-3 -8  11.1       2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.08-4 -9  8.9     3,950 43.12-3 -8  10.9       1.26 6.0 PE 
3,950 43.12-3 -8 10.9 4.20 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 Bir-0-Lof-50-SK 4 SK -14-Bir-21-Lof 5 SK -24-Bir-13-Lof 6 SK -37-Bir-3-Lof 7 Bir-5-Lof-4-SK 8 NL -4-SK -20-TS9-2-Lof-9-Bir 9 NL -16-TS9-13-SK -6-Lof 10 LW -38-AP-26-NL-15-TS9-54-SK -18-Lof