Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC 7(12) Anders Pettersson 55.05 (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 17.06.25 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  9.55-8 -15 14.7 3.10   675  9.55-8 -15 14.7   +EJ 2  4.38 6.9 JH 
 2 32  265  3.11-4 -10 12.0      940 13.06-7 -13 13.9   +EJ 2  2.12 8.3 JH 
 3 33  490  4.31-7 -13  9.2     1,430 17.37-7 -13 12.3   -TG 1  3.30 7.1 PE 
 4 34  280  3.42-5 -11 13.2 0.40  1,710 21.19-5 -11 12.5   -IO23  2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.32-6 -13 10.2     2,055 24.51-5 -11 12.1   -LW 1  2.30 7.2 PE 
 6 46  200  7.20-12 -21 36.7 5.10  2,255 32.11-6 -12 14.3       1.29 7.4 JH 
 7 57  195  2.27-4 -8  12.6     2,450 34.38-6 -12 14.1   +LH91  1.40 8.5 NL 
 8 58  665 10.16-8 -17 15.4 2.40  3,115 44.54-7 -14 14.4       5.15 7.9 JH 
 9 59  335  4.03-6 -12 12.1     3,450 48.57-7 -14 14.2       3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.45-8 -14 14.4     3,710 52.42-7 -14 14.2       2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.23-7 -14  9.9     3,950 55.05-7 -14 13.9   +LW 3  1.26 6.0 PE 
3,950 55.05-7 -14 13.9 11.40 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -3-EJ-4-TG-52-MJ3 2 AP -6-EJ-5-TG 3 TG -1-AP -40-TS8 4 IO2-12-AP -7-IE-6-TG 5 LW -14-AP -29-IE-2-TG 6 TS8-58-IO2-4-LH9-17-AP 7 AP -0-LH9 8 9 10 LW -38-AP -26-NL-15-TS9-54-SK-18-Lof