Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC 8(12) Ingemar Eriksson 56.10 (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 17.01.53 
  Alla klasser VAC + Ö 15 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  8.49-5 -11 13.1 2.00   675  8.49-5 -11 13.1       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  3.41-7 -13 13.9 0.30   940 12.30-6 -12 13.3       2.12 8.3 JH 
 3 33  490  4.45-8 -14  9.7     1,430 17.15-6 -12 12.1   -LW 1  3.30 7.1 PE 
 4 34  280  8.43-11 -20 31.1 5.40  1,710 25.58-7 -13 15.2   -IO23  2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.54-8 -17 11.3     2,055 29.52-7 -13 14.5   +TG 1  2.30 7.2 PE 
 6 46  200  2.19-8 -14 11.6     2,255 32.11-6 -12 14.3   -TG 2  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  2.27-4 -8  12.6     2,450 34.38-6 -12 14.1       1.40 8.5 NL 
 8 58  665 10.36-9 -18 15.9 2.50  3,115 45.14-8 -15 14.5   -TG 2  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  5.20-9 -16 15.9 0.20  3,450 50.34-8 -15 14.7   +TG 1  3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.14-4 -7  12.4     3,710 53.48-8 -15 14.5   +TG 1  2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.22-6 -13  9.9     3,950 56.10-8 -15 14.2   +TG 1  1.26 6.0 PE 
3,950 56.10-8 -15 14.2 11.20 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 LW -7-IE -56-IO2 4 IO2-12-AP-7-IE -6-TG 5 LW -14-AP-29-IE -2-TG 6 TG -8-LW-14-IE 7 IE -21-TG 8 TG -13-IE -0-LH9-39-TS8-10-LW 9 IE -2-TG-20-LW 10 LH9-54-TS8-50-IE -4-TG