Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC 4(12) Torbjörn Salomonsson 48.01 (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 17.08.42 
  Alla klasser VAC + Ö 9 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  5.47-2 -5  8.6 0.50   675  5.47-2 -5  8.6       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  6.25-11 -19 24.2 4.00   940 12.12-4 -10 13.0       2.12 8.3 JH 
 3 33  490  3.48-1 -4  7.8     1,430 16.00-4 -10 11.2       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  5.39-8 -17 20.2 3.20  1,710 21.39-6 -12 12.7       2.07 7.6 PE 
 5 55  345  4.46-9 -18 13.8 2.00  2,055 26.25-6 -12 12.9       2.30 7.2 PE 
 6 46  200  2.10-6 -12 10.8 0.30  2,255 28.35-5 -11 12.7       1.29 7.4 JH 
 7 57  195  2.02-3 -6  10.4     2,450 30.37-5 -11 12.5       1.40 8.5 NL 
 8 58  665  8.27-5 -14 12.7 2.50  3,115 39.04-4 -10 12.5   +LW 1  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  3.40-2 -4  10.9     3,450 42.44-4 -9  12.4       3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.25-6 -11 13.1 0.40  3,710 46.09-4 -9  12.4       2.31 9.7 JH 
Mål    240  1.52-2 -5  7.8     3,950 48.01-4 -9  12.2       1.26 6.0 PE 
3,950 48.01-4 -9 12.2 14.10 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 TG -1-AP-40-TS8 4 5 IO2-25-TS8-46-LH9 6 TS8-58-IO2-4-LH9-17-AP 7 8 TG -13-IE-0-LH9-39-TS8-10-LW 9 LH9-42-TS8 10 LH9-54-TS8-50-IE-4-TG