Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC 9(12) Torgny Grönlund 61.39 (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 16.56.29 
  Alla klasser VAC + Ö 18 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675 19.58-11 -21 29.6 14.00   675 19.58-11 -21 29.6   -AP 2  4.38 6.9 JH 
 2 32  265  3.15-6 -12 12.3 0.20   940 23.13-10 -19 24.7   -AP 2  2.12 8.3 JH 
 3 33  490  4.19-6 -11  8.8     1,430 27.32-10 -19 19.3   +AP 1  3.30 7.1 PE 
 4 34  280  3.56-6 -12 14.0 1.10  1,710 31.28-10 -18 18.4   -IO23  2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.50-7 -16 11.1 0.40  2,055 35.18-10 -18 17.2   -IE 1  2.30 7.2 PE 
 6 46  200  1.55-4 -8  9.6     2,255 37.13-10 -18 16.5   +LW 2  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  3.10-8 -17 16.2 1.00  2,450 40.23-10 -18 16.5       1.40 8.5 NL 
 8 58  665 10.02-7 -16 15.1 3.10  3,115 50.25-10 -18 16.2   +IE 2  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  5.35-10 -17 16.7 1.10  3,450 56.00-10 -19 16.2   -IE 1  3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.16-5 -9  12.6     3,710 59.16-9 -18 16.0   -IE 1  2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.23-7 -14  9.9     3,950 61.39-9 -18 15.6   -IE 1  1.26 6.0 PE 
3,950 61.39-9 -18 15.6 21.30 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AP -3-EJ-4-TG -52-MJ3 2 AP -6-EJ-5-TG 3 TG -1-AP-40-TS8 4 IO2-12-AP-7-IE-6-TG 5 LW -14-AP-29-IE-2-TG 6 TG -8-LW-14-IE 7 IE -21-TG 8 TG -13-IE-0-LH9-39-TS8-10-LW 9 IE -2-TG -20-LW 10 LH9-54-TS8-50-IE-4-TG