Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
Ö 2(10) Lasse Hogedahl 38.11 (Jörgen Hallén 32.42)  starttid: 17.17.46 
  Alla klasser VAC + Ö 4 (22) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  5.14-2 -2  7.8      675  5.14-2 -2  7.8       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  2.30-3 -3  9.4      940  7.44-2 -2  8.2       2.12 8.3 JH 
 3 33  490  3.56-4 -6  8.0     1,430 11.40-2 -2  8.2       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  3.00-3 -5  10.7 0.40  1,710 14.40-3 -3  8.6       2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.27-6 -11 10.0 0.40  2,055 18.07-3 -3  8.8       2.30 7.2 PE 
 6 46  200  2.26-7 -16 12.2 0.40  2,255 20.33-3 -4  9.1   -IO21  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  2.44-7 -13 14.0 0.50  2,450 23.17-3 -5  9.5   -AP 1  1.40 8.5 NL 
 8 58  665  6.04-3 -5  9.1     3,115 29.21-2 -4  9.4   +IE 1  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  3.37-2 -3  10.8     3,450 32.58-2 -4  9.6       3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.13-3 -6  12.4 0.20  3,710 36.11-2 -4  9.8       2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.00-4 -7  8.3     3,950 38.11-2 -4  9.7       1.26 6.0 PE 
3,950 38.11-2 -4 9.7 3.10 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LH9-22-Bir-5-Lof 2 3 LH9-19-MJ3-2-EJ 4 5 IO2-25-TS8-46-LH9 6 TS8-58-IO2-4-LH9-17-AP 7 AP -0-LH9 8 TG -13-IE -0-LH9-39-TS8-10-LW 9 LH9-42-TS8 10 LH9-54-TS8-50-IE-4-TG