Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC 1(12) Tomas Svantesson 35.44 (tvåa Anders Larsson 37.17)  starttid: 17.25.54 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  5.31-1 -3  8.2      675  5.31-1 -3  8.2       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  2.38-2 -6  9.9      940  8.09-1 -3  8.7   +NL 1  2.12 8.3 JH 
 3 33  490  4.00-3 -7  8.2     1,430 12.09-1 -4  8.5       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  2.44-1 -2  9.8     1,710 14.53-1 -4  8.7   +NL 1  2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.25-5 -10  9.9     2,055 18.18-1 -4  8.9   -NL 1  2.30 7.2 PE 
 6 46  200  1.39-1 -4  8.2 -1.40  2,255 19.57-1 -3  8.8   -NL 1  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  1.41-1 -2  8.6 -1.30  2,450 21.38-1 -2  8.8   -NL 1  1.40 8.5 NL 
 8 58  665  6.00-2 -4  9.0     3,115 27.38-1 -2  8.9   +Lof2  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  3.23-1 -1  10.1     3,450 31.01-1 -2  9.0   +SK 2  3.23 10.1 TS9
10 60  260  2.53-1 -2  11.1     3,710 33.54-1 -2  9.1   -NL 1  2.31 9.7 JH 
Mål    240  1.50-1 -4  7.6     3,950 35.44-1 -2  9.0   -AP 3  1.26 6.0 PE 
3,950 35.44-1 -2 9.0 -1.10 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 TS9-1-NL 3 NL -24-TS9 4 TS9-12-NL 5 NL -12-TS9 6 NL -14-TS9 7 NL -15-TS9 8 NL -4-SK-20-TS9-2-Lof-9-Bir 9 NL -16-TS9-13-SK-6-Lof 10 LW -38-AP-26-NL-15-TS9-54-SK-18-Lof