Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC 2(12) Anders Larsson 37.17 (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 17.36.44 
  Alla klasser VAC + Ö 3 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  6.06-4 -7  9.0 0.50   675  6.06-4 -7  9.0       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  2.48-3 -7  10.6 0.20   940  8.54-2 -5  9.5       2.12 8.3 JH 
 3 33  490  4.06-4 -8  8.4     1,430 13.00-2 -5  9.1       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  2.48-2 -3  10.0     1,710 15.48-2 -5  9.2   +BK61  2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.13-2 -6  9.3 0.20  2,055 19.01-2 -5  9.3   +AF 1  2.30 7.2 PE 
 6 46  200  1.43-2 -5  8.6     2,255 20.44-2 -5  9.2   +AF 1  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  1.53-2 -3  9.7     2,450 22.37-2 -3  9.2       1.40 8.5 NL 
 8 58  665  5.56-1 -3  8.9     3,115 28.33-2 -3  9.2       5.15 7.9 JH 
 9 59  335  3.58-5 -10 11.8     3,450 32.31-2 -3  9.4   +IO21  3.23 10.1 TS9
10 60  260  2.54-2 -3  11.2     3,710 35.25-2 -3  9.5       2.31 9.7 JH 
Mål    240  1.52-2 -5  7.8     3,950 37.17-2 -3  9.4       1.26 6.0 PE 
3,950 37.17-2 -3 9.4 1.30 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AL -46-HP 2 3 BK6-40-AL 4 AF -25-AL -9-BK6 5 AL -6-AF-30-BK6 6 AL -9-AF-47-BK6 7 AL -38-AF-57-BK6 8 9 AL -5-IO2 10 AL -16-BG