Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
Ö 7(10) Anette Falk-Larsson 54.03 (Jörgen Hallén 32.42)  starttid: 17.23.13 
  Alla klasser VAC + Ö 12 (22) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675 16.29-10 -20 24.4 10.40   675 16.29-10 -20 24.4       4.38 6.9 JH 
 2 32  265  2.55-5 -8  11.0      940 19.24-8 -17 20.6       2.12 8.3 JH 
 3 33  490  5.06-9 -18 10.4 0.40  1,430 24.30-9 -18 17.1       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  4.24-8 -14 15.7 1.40  1,710 28.54-8 -17 16.9       2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.44-9 -15 10.8 0.30  2,055 32.38-8 -17 15.9   -AL 1  2.30 7.2 PE 
 6 46  200  1.46-4 -6  8.8     2,255 34.24-8 -16 15.3   -AL 1  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  2.22-4 -7  12.1     2,450 36.46-7 -15 15.0       1.40 8.5 NL 
 8 58  665  6.41-4 -6  10.1     3,115 43.27-7 -12 13.9       5.15 7.9 JH 
 9 59  335  4.46-7 -14 14.2 0.30  3,450 48.13-7 -13 14.0       3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.32-6 -12 13.6 0.20  3,710 51.45-7 -13 13.9   +IO21  2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.18-7 -12  9.6     3,950 54.03-7 -12 13.7       1.26 6.0 PE 
3,950 54.03-7 -12 13.7 14.20 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 AF -25-AL-9-BK6 5 AL -6-AF -30-BK6 6 AL -9-AF -47-BK6 7 AL -38-AF -57-BK6 8 9 10 AF -11-IO2