Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
Ö 1(10) Jörgen Hallén 32.42 (tvåa Lasse Hogedahl 38.11)  starttid: 17.32.39 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (22) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  4.38-1 -1  6.9      675  4.38-1 -1  6.9   -BS 2  4.38 6.9 JH 
 2 32  265  2.12-1 -1  8.3      940  6.50-1 -1  7.3   +HK 2  2.12 8.3 JH 
 3 33  490  3.37-3 -3  7.4     1,430 10.27-1 -1  7.3       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  2.54-2 -4  10.4 0.40  1,710 13.21-1 -1  7.8       2.07 7.6 PE 
 5 55  345  2.39-2 -2  7.7     2,055 16.00-1 -1  7.8       2.30 7.2 PE 
 6 46  200  1.29-1 -1  7.4     2,255 17.29-1 -1  7.8       1.29 7.4 JH 
 7 57  195  1.59-3 -5  10.2 0.20  2,450 19.28-1 -1  7.9       1.40 8.5 NL 
 8 58  665  5.15-1 -1  7.9     3,115 24.43-1 -1  7.9       5.15 7.9 JH 
 9 59  335  3.52-5 -8  11.5 0.20  3,450 28.35-1 -1  8.3   +Bir1  3.23 10.1 TS9
10 60  260  2.31-1 -1  9.7     3,710 31.06-1 -1  8.4       2.31 9.7 JH 
Mål    240  1.36-2 -2  6.7     3,950 32.42-1 -1  8.3       1.26 6.0 PE 
3,950 32.42-1 -1 8.3 1.20 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BS -6-JH -0-HK 2 JH -8-HK-4-BS 3 JH -41-HK-3-BS 4 JH -49-HK-18-BS 5 6 7 8 9 JH -2-Bir-43-MJ3 10