Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
Ö 8(10) Birgitta Stenström 59.00 (Jörgen Hallén 32.42)  starttid: 17.08.29 
  Alla klasser VAC + Ö 16 (22) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675 14.53-9 -19 22.0 8.20   675 14.53-9 -19 22.0   +Lof1  4.38 6.9 JH 
 2 32  265  4.43-7 -16 17.8 1.40   940 19.36-9 -18 20.9   -Lof1  2.12 8.3 JH 
 3 33  490  4.51-8 -16  9.9     1,430 24.27-8 -17 17.1   +Lof1  3.30 7.1 PE 
 4 34  280  4.09-7 -13 14.8 1.10  1,710 28.36-7 -16 16.7   -SK 1  2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.30-7 -12 10.1     2,055 32.06-7 -15 15.6   +Lof1  2.30 7.2 PE 
 6 46  200  2.07-6 -11 10.6     2,255 34.13-7 -15 15.2   +Lof1  1.29 7.4 JH 
 7 57  195  3.05-9 -15 15.8 0.50  2,450 37.18-8 -16 15.2   +Lof2  1.40 8.5 NL 
 8 58  665  7.56-8 -12 11.9 0.40  3,115 45.14-8 -15 14.5   -TS92  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  7.33-9 -20 22.5 2.50  3,450 52.47-8 -16 15.3   -JH 1  3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.46-7 -15 14.5     3,710 56.33-8 -16 15.2       2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.27-9 -17 10.2     3,950 59.00-8 -16 14.9       1.26 6.0 PE 
3,950 59.00-8 -16 14.9 15.30 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LH9-22-Bir-5-Lof 2 Lof-1-Bir 3 Bir-0-Lof-50-SK 4 SK -14-Bir-21-Lof 5 SK -24-Bir-13-Lof 6 SK -37-Bir-3-Lof 7 Bir-5-Lof-4-SK 8 NL -4-SK-20-TS9-2-Lof-9-Bir 9 JH -2-Bir-43-MJ3 10