Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
Ö 9(10) Bo Kron 60.16 (Jörgen Hallén 32.42)  starttid: 17.18.36 
  Alla klasser VAC + Ö 17 (22) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675  8.55-7 -12 13.2 1.00   675  8.55-7 -12 13.2       4.38 6.9 JH 
 2 32  265 16.44-10 -22 63.1 13.00   940 25.39-10 -21 27.3       2.12 8.3 JH 
 3 33  490  4.49-7 -15  9.8     1,430 30.28-10 -20 21.3       3.30 7.1 PE 
 4 34  280  3.37-6 -10 12.9     1,710 34.05-9 -19 19.9   -AL 1  2.07 7.6 PE 
 5 55  345  3.40-8 -14 10.6     2,055 37.45-9 -19 18.4       2.30 7.2 PE 
 6 46  200  2.03-5 -10 10.2     2,255 39.48-9 -19 17.6       1.29 7.4 JH 
 7 57  195  2.32-6 -12 13.0     2,450 42.20-9 -19 17.3       1.40 8.5 NL 
 8 58  665  8.19-9 -13 12.5     3,115 50.39-9 -19 16.3   -BS 1  5.15 7.9 JH 
 9 59  335  3.51-4 -7  11.5     3,450 54.30-9 -18 15.8   +BS 1  3.23 10.1 TS9
10 60  260  3.20-5 -10 12.8     3,710 57.50-9 -17 15.6   -BS 1  2.31 9.7 JH 
Mål    240  2.26-8 -16 10.1     3,950 60.16-9 -17 15.3       1.26 6.0 PE 
3,950 60.16-9 -17 15.3 14.00 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BK6-48-NL 2 3 BK6-40-AL 4 AF -25-AL-9-BK6 5 AL -6-AF-30-BK6 6 AL -9-AF-47-BK6 7 AL -38-AF-57-BK6 8 BS -10-BK6 9 BK6-2-BS 10 BS -15-BK6