Norra Björke bygdegård 2010-06-07  Banläggare: Thomas K/ Per W
VAC Utg(12) Börje Gustavsson (Tomas Svantesson 35.44)  starttid: 17.10.09 Utg:31,32.. saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (22) Jörgen Hallén 32.42
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  675          115.20   675                 4.38 6.9 JH 
 2 32  265          -55.30   940                 2.12 8.3 JH 
 3 33  490          -87.20  1,430                 3.30 7.1 PE 
 4 34  280          -53.40  1,710                 2.07 7.6 PE 
 5 55  345          -62.10  2,055                 2.30 7.2 PE 
 6 46  200          -37.20  2,255                 1.29 7.4 JH 
 7 57  195          -42.50  2,450                 1.40 8.5 NL 
 8 58  665          130.10  3,115                 5.15 7.9 JH 
 9 59  335          -84.20  3,450                 3.23 10.1 TS9
10 60  260 62.16-13 -23 239.     3,710                 2.31 9.7 JH 
Mål    240  3.21-12 -22 14.0     3,950                 1.26 6.0 PE 
3,950 65.37-12 16.6662.40 30.41 7.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AL -16-BG