Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
Ö 10(10) Margareta Johansson 63.01 (Magnus Carlstedt 24.32)  starttid: 16.59.18 
  Alla klasser VAC + Ö 21 (24) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  5.32-10 -18 11.8      470  5.32-10 -18 11.8       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  3.27-9 -20 17.3 0.40   670  8.59-10 -18 13.4       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  2.13-9 -19 17.1 0.20   800 11.12-9 -17 14.0       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  5.23-10 -21 15.4 0.40  1,150 16.35-9 -20 14.4   -TG 1  2.13 6.3 MC 
 5 46  330  3.55-9 -18 11.9     1,480 20.30-9 -20 13.9       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  9.34-10 -23 15.9 0.50  2,080 30.04-10 -21 14.5       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  3.01-9 -16 14.4     2,290 33.05-10 -21 14.4   -AH21  1.26 6.8 MC 
 8 54  230  3.10-8 -17 13.8     2,520 36.15-9 -20 14.4       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.43-9 -17 14.3     2,640 37.58-9 -20 14.4       0.44 6.1 MC 
10 57  650  9.06-10 -23 14.0 1.10  3,290 47.04-10 -22 14.3       3.24 5.2 MC 
11 58  140  7.56-10 -23 56.7 6.00  3,430 55.00-10 -22 16.0   -UJ 2  0.57 6.8 MC 
12 59  130  2.14-5 -10 17.2     3,560 57.14-10 -21 16.1   +LW 2  1.16 9.7 MC 
13 60  240  3.12-9 -16 13.3     3,800 60.26-10 -21 15.9   -AS51  1.38 6.8 MC 
Mål    300  2.35-10 -21  8.6     4,100 63.01-10 -21 15.4       1.12 4.0 MC 
4,100 63.01-10 -21 15.4 9.40 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 MJ3-59-TG 4 TG -7-MJ3-23-PI 5 PI -13-TG-40-MJ3 6 MJ3-41-AH2-43-Lof 7 AH2-7-MJ3-59-Lof 8 AH2-31-MJ3-43-Lof 9 AH2-55-MJ3-25-Lof 10 11 JÅS-16-LW-35-UJ-9-AS5-13-MJ3-37-IO2 12 MJ3-1-LW-13-AS5 13 UJ -5-JÅS-6-IE-47-JH9-39-AS5-15-MJ3-31-LW-47-JH