Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 6(14) Ingemar Eriksson 47.53 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 17.12.39 
  Alla klasser VAC + Ö 14 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  4.35-7 -14  9.8      470  4.35-7 -14  9.8       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.34-7 -13 12.8      670  7.09-7 -14 10.7       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.38-4 -7  12.6      800  8.47-7 -14 11.0       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  4.20-6 -14 12.4     1,150 13.07-6 -14 11.4       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  3.33-7 -15 10.8     1,480 16.40-6 -14 11.3       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  6.35-8 -16 11.0     2,080 23.15-6 -14 11.2       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  3.04-8 -17 14.6 0.20  2,290 26.19-7 -15 11.5       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.57-9 -16 12.8     2,520 29.16-6 -14 11.6       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.41-8 -16 14.0 0.20  2,640 30.57-6 -14 11.7       0.44 6.1 MC 
10 57  650  6.31-8 -15 10.0     3,290 37.28-6 -14 11.4   +UJ 1  3.24 5.2 MC 
11 58  140  1.42-2 -6  12.1     3,430 39.10-6 -14 11.4       0.57 6.8 MC 
12 59  130  2.36-7 -13 20.0     3,560 41.46-6 -14 11.7       1.16 9.7 MC 
13 60  240  3.38-9 -19 15.1 0.30  3,800 45.24-6 -14 11.9   -UJ 2  1.38 6.8 MC 
Mål    300  2.29-10 -19  8.3     4,100 47.53-6 -14 11.7       1.12 4.0 MC 
4,100 47.53-6 -14 11.7 1.10 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 GW -46-IE 4 IE -48-BH 5 6 7 8 9 JH9-18-LW-39-IO2-52-IE 10 IE -5-UJ-47-LW-2-AS5-23-JÅS-24-IO2 11 JH9-55-IE 12 IE -29-JÅS-22-JH9-6-UJ 13 UJ -5-JÅS-6-IE -47-JH9-39-AS5-15-MJ3-31-LW-47-JH