Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
Ö 2(10) Per Eriksson 28.49 (Magnus Carlstedt 24.32)  starttid: 18.09.26 
  Alla klasser VAC + Ö 2 (24) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  2.31-2 -2  5.4      470  2.31-2 -2  5.4       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  1.32-2 -2  7.7      670  4.03-2 -2  6.0       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.44-5 -11 13.3 0.40   800  5.47-2 -2  7.2       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  2.49-2 -2  8.0     1,150  8.36-2 -2  7.5       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  2.05-2 -2  6.3     1,480 10.41-2 -2  7.2       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  3.44-1 -1  6.2     2,080 14.25-2 -2  6.9       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  1.54-2 -2  9.0     2,290 16.19-2 -2  7.1       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  1.48-2 -2  7.8 -1.50  2,520 18.07-2 -2  7.2       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  0.55-4 -4  7.6 0.10  2,640 19.02-2 -2  7.2       0.44 6.1 MC 
10 57  650  3.40-2 -2  5.6     3,290 22.42-2 -2  6.9       3.24 5.2 MC 
11 58  140  1.21-2 -2  9.6 0.10  3,430 24.03-2 -2  7.0       0.57 6.8 MC 
12 59  130  1.37-3 -4  12.4     3,560 25.40-2 -2  7.2       1.16 9.7 MC 
13 60  240  1.45-2 -2  7.3 -1.40  3,800 27.25-2 -2  7.2   -NG21  1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.24-2 -2  4.7     4,100 28.49-2 -2  7.0       1.12 4.0 MC 
4,100 28.49-2 -2 7.0 0.30 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NG2-5-PE