Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
Ö 1(10) Magnus Carlstedt 24.32 (tvåa Per Eriksson 28.49)  starttid: 16.51.25 
  Alla klasser VAC + Ö 1 (24) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  2.21-1 -1  5.0      470  2.21-1 -1  5.0       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  1.17-1 -1  6.4      670  3.38-1 -1  5.4       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  0.52-1 -1  6.7      800  4.30-1 -1  5.6       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  2.13-1 -1  6.3     1,150  6.43-1 -1  5.8   +AE 1  2.13 6.3 MC 
 5 46  330  1.51-1 -1  5.6     1,480  8.34-1 -1  5.8       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  3.46-2 -2  6.3     2,080 12.20-1 -1  5.9       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  1.26-1 -1  6.8     2,290 13.46-1 -1  6.0       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  1.35-1 -1  6.9     2,520 15.21-1 -1  6.1       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  0.44-1 -1  6.1     2,640 16.05-1 -1  6.1       0.44 6.1 MC 
10 57  650  3.24-1 -1  5.2     3,290 19.29-1 -1  5.9       3.24 5.2 MC 
11 58  140  0.57-1 -1  6.8     3,430 20.26-1 -1  6.0       0.57 6.8 MC 
12 59  130  1.16-1 -1  9.7     3,560 21.42-1 -1  6.1       1.16 9.7 MC 
13 60  240  1.38-1 -1  6.8     3,800 23.20-1 -1  6.1       1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.12-1 -1  4.0     4,100 24.32-1 -1  6.0       1.12 4.0 MC 
4,100 24.32-1 -1 6.0 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IO2-38-MC 2 3 4 MC -12-AE 5 6 7 8 9 10 11 12 13