Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 10(14) Anders Engelbrekt 52.43 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 16.45.01 
  Alla klasser VAC + Ö 18 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  4.19-5 -12  9.2      470  4.19-5 -12  9.2       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  1.58-1 -5  9.8      670  6.17-3 -8  9.4       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  2.28-11 -20 19.0 1.00   800  8.45-6 -13 10.9       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  4.34-7 -15 13.0 0.40  1,150 13.19-7 -15 11.6   -MC 1  2.13 6.3 MC 
 5 46  330  4.02-11 -20 12.2 0.40  1,480 17.21-7 -15 11.7       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  6.47-9 -17 11.3     2,080 24.08-9 -17 11.6       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.31-3 -11 12.0     2,290 26.39-8 -16 11.6       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.54-7 -14 12.6     2,520 29.33-7 -15 11.7       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  5.16-13 -23 43.9 4.00  2,640 34.49-10 -18 13.2       0.44 6.1 MC 
10 57  650  6.05-6 -13  9.4     3,290 40.54-10 -18 12.4       3.24 5.2 MC 
11 58  140  2.22-7 -13 16.9 0.40  3,430 43.16-10 -18 12.6       0.57 6.8 MC 
12 59  130  2.39-8 -15 20.4 0.30  3,560 45.55-10 -18 12.9       1.16 9.7 MC 
13 60  240  4.42-12 -22 19.6 1.50  3,800 50.37-10 -18 13.3       1.38 6.8 MC 
Mål    300  2.06-7 -15  7.0     4,100 52.43-10 -18 12.9       1.12 4.0 MC 
4,100 52.43-10 -18 12.9 9.20 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 MC -12-AE 5 6 7 8 9 10 11 12 13