Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 1(14) Sören Knuts 39.49 (tvåa Erik Aspelin 41.31)  starttid: 17.38.33 
  Alla klasser VAC + Ö 5 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  3.36-1 -5  7.7      470  3.36-1 -5  7.7       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.14-2 -7  11.2      670  5.50-1 -5  8.7       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.30-2 -5  11.5      800  7.20-1 -5  9.2       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  4.14-3 -10 12.1 0.20  1,150 11.34-1 -6  10.1       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  2.50-2 -9  8.6     1,480 14.24-1 -6  9.7       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  5.38-4 -12  9.4     2,080 20.02-1 -8  9.6       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  2.31-3 -11 12.0     2,290 22.33-1 -8  9.8       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.32-3 -8  11.0     2,520 25.05-1 -8  10.0       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.15-2 -8  10.4     2,640 26.20-1 -8  10.0       0.44 6.1 MC 
10 57  650  5.26-2 -8  8.4     3,290 31.46-1 -7  9.7       3.24 5.2 MC 
11 58  140  1.34-1 -4  11.2     3,430 33.20-1 -5  9.7   +TK 1  0.57 6.8 MC 
12 59  130  2.03-3 -7  15.8     3,560 35.23-1 -5  9.9   +TK 1  1.16 9.7 MC 
13 60  240  2.46-5 -12 11.5     3,800 38.09-1 -5  10.0   -TK 1  1.38 6.8 MC 
Mål    300  1.40-2 -6  5.6     4,100 39.49-1 -5  9.7   +TK 1  1.12 4.0 MC 
4,100 39.49-1 -5 9.7 0.20 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SK -35-BH 11 SK -5-TK 12 SK -6-TK 13 TK -14-SK