Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC 5(14) Tomas Karlsson 43.58 (Sören Knuts 39.49)  starttid: 17.34.31 
  Alla klasser VAC + Ö 13 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  3.45-2 -7  8.0      470  3.45-2 -7  8.0       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  2.27-6 -12 12.3      670  6.12-2 -7  9.3       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  1.37-3 -6  12.4      800  7.49-2 -7  9.8       0.52 6.7 MC 
 4 34  350  4.40-9 -17 13.3 0.30  1,150 12.29-2 -9  10.9       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  3.07-5 -13  9.4     1,480 15.36-3 -11 10.5       1.51 5.6 MC 
 6 49  600  5.36-3 -11  9.3     2,080 21.12-3 -11 10.2       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  3.07-9 -18 14.8 0.30  2,290 24.19-3 -11 10.6       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  2.43-4 -10 11.8     2,520 27.02-3 -11 10.7       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  1.24-4 -11 11.7 0.10  2,640 28.26-3 -11 10.8       0.44 6.1 MC 
10 57  650  5.26-2 -8  8.4     3,290 33.52-3 -11 10.3       3.24 5.2 MC 
11 58  140  3.35-11 -19 25.6 1.50  3,430 37.27-4 -12 10.9   -SK 1  0.57 6.8 MC 
12 59  130  2.04-5 -9  15.9     3,560 39.31-5 -13 11.1   -SK 1  1.16 9.7 MC 
13 60  240  2.26-1 -5  10.1     3,800 41.57-5 -13 11.0   +SK 1  1.38 6.8 MC 
Mål    300  2.01-5 -13  6.7     4,100 43.58-5 -13 10.7   -SK 1  1.12 4.0 MC 
4,100 43.58-5 -13 10.7 3.00 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SK -5-TK 12 SK -6-TK 13 TK -14-SK