Gipenäs 2010-05-03  Banläggare: Börje S / Sven-Olof H
VAC Fel(14) Bengt Hallen (Sören Knuts 39.49)  starttid: 17.00.01 Fel: 58 saknas
  Alla klasser VAC + Ö 0 (24) Magnus Carlstedt 24.32
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  470  6.59-11 -21 14.9      470  6.59-11 -21 14.9       2.21 5.0 MC 
 2 32  200  3.27-12 -20 17.3      670 10.26-11 -21 15.6       1.17 6.4 MC 
 3 33  130  2.44-13 -22 21.0 0.20   800 13.10-13 -23 16.5   -PI 1  0.52 6.7 MC 
 4 34  350 13.23-14 -24 38.2 7.30  1,150 26.33-14 -24 23.1       2.13 6.3 MC 
 5 46  330  5.04-13 -23 15.4     1,480 31.37-14 -24 21.4   +GW 1  1.51 5.6 MC 
 6 49  600 10.02-14 -24 16.7     2,080 41.39-14 -24 20.0       3.44 6.2 PE 
 7 51  210  7.09-13 -23 34.0 3.20  2,290 48.48-13 -23 21.3       1.26 6.8 MC 
 8 54  230  4.15-13 -23 18.5     2,520 53.03-13 -23 21.1       1.35 6.9 MC 
 9 55  120  8.15-14 -24 68.8 6.10  2,640 61.18-14 -24 23.2       0.44 6.1 MC 
10 57  650  9.35-14 -24 14.7 0.20  3,290 70.53-14 -24 21.5       3.24 5.2 MC 
11 58  140           -3.30  3,430                 0.57 6.8 MC 
12 59  130 16.56-14 -24 130. 13.30  3,560                 1.16 9.7 MC 
13 60  240  4.22-11 -21 18.2     3,800                 1.38 6.8 MC 
Mål    300  3.28-14 -24 11.6     4,100                 1.12 4.0 MC 
4,100 95.39-14 23.3 28.40 24.30 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BH -24-TG 2 TG -41-BH -19-PI 3 PI -13-BH 4 IE -48-BH 5 BH -12-GW 6 UJ -12-AS5-12-GW-58-JÅS-47-BH 7 JH -25-BH -58-EA 8 EA -30-BH 9 10 SK -35-BH 11 12 13